Mikon Systems Company Reports Raport de autoevaluare 01.08.2005- 31.07.2008
Raport de autoevaluare 01.08.2005- 31.07.2008
There are no translations available.

1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare

1.1. Denumirea:                          S.C. MIKON SYSTEMS S.R.L.

1.2. Statutul juridic:                              Societate cu Raspundere Limitata

1.3. Actul de înfiinţare:                Act Constitutiv

1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori:  3723

1.5. Director general/Director:   ALEXANDRU CONSTANTIN

1.6. Adresa:     Bucuresti, str. Castranova nr.20, sect. 6,  cod postal 062316

1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail:   021/760.05.58,  021/760.05.58,

www.mikon.ro , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Domeniul de specialitate

2.1. Conform clasificării UNESCO:               1203.17

2.2. Conform clasificării CAEN:           7221

3. Starea unităţii de cercetare-dezvoltare

· Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, inovare:

o S.C. Mikon Systems S.R.L. este partener la elaborarea lucrarii cu titlul „Echipament multifunctional de protectie a liniilor de alimentare de c.c. echipate cu intreruptoare ultrarapide” incepand cu anul 2004 si finalizata in anul 2006. Lucrarea face parte din Programul Relansin 2004, si am fost parteneri alaturi de ICPE S.A. In cadrul lucrarii Mikon Systems a participat la realizarea modelului matematic şi la elaborarea software-ului aferent echipamentului.

o S.C. Mikon Systems S.R.L. este partener la elaborarea lucrarii cu titlul „Sistem de inginerie inteligenta pentru blocurile energetice de putere mare (SIIBE)” incepand cu anul 2006 care face parte din Planul de Cercetare de Excelenta – Modulul Cercetare Dezvoltare Complexa. In cadrul lucrarii S.C. Mikon Systems S.R.L. s-a implicat in realizarea modelelor matematice de prelucrare a schemelor de actionare –semnalizare - protectie si a programelor aferente acestora. In cadrul lucrarii S.C. Mikon Systems S.R.L. a creat si a dezvoltat interfata grafica  de lucru a aplicatiei, precum si software-ul de baza care asigura toate functiile necesare sistemului.

o Incepand cu anul 2007 S.C. Mikon Systems S.R.L. s-a implicat alaturi de alti 3 parteneri in realizarea lucrarii cu titlul „Sistem integrat inteligent pentru cresterea securitatii in alimentarea cu energie electrica si termica (SICSE)” din cadrul Programului 4 – Parteneriate in domeniile prioritare – 2007.  S.C. Mikon Systems S.R.L. asigura in cadrul parteneriatului realizarea modelelor matematice si software-ul de aplicatie corespunzator schemelor de automatizare, actionare-semnalizare si protectie pentru doua generatoare de abur de 420 t/h, doua turbine de  50 MW si un sistem de generare si debitare de energie electrica si termica, precum si pachetul de programe destinat vizualizarilor grafice si asigurarii functiilor de baza pentru sistemul de simulare

o In perioada anilor 2004-2007 am participat alaturi de ISPE SA la realizarea urmatoarelor lucrari care au avut la baza un caracter de cercetare, si anume:

„Elaborare programe de simulare şi testare pentru modernizare simulator de manevre pentru staţii electrice ale S.T. Timişoara - Realizarea şi implementarea protecţiilor numerice, precum şi a unui sistem de teleconferinţă între posturile de lucru” - beneficiar Sucursala de Transport Timisoara

„Simulator de manevre pentru staţiile electrice de 400 kV şi 220 kV” – beneficiar Dispecerul Energetic National (DEN)

In cadrul acestor lucrari a fost realizat si implementat modele matematice complexe pentru  calculul curentilor si tensiunilor, prin metode matriceale, in cadrul retelelor electrice de transport si distributie, in conditii normale de operare, precum si in conditii de defecte multiple.

o Incepand cu anul 2000 S.C. Mikon Systems S.R.L. a mai avut contracte de colaborare (subproiectare) pentru elaborarea de aplicatii dezvoltate in cadrul programelor de cercetare-dezvoltare cum ar fi: „Sistem de simulare a proceselor tehnologice dinamice destinat pregatirii operatorilor ce exploateaza un generator de abur de 420 t/h” – program RELANSIN 2000; „Modele matematice si software de simulare pentru functionarea in timp real la diferite regimuri de incarcare a cazanului de 1035 t/h” – program MENER 2001; „Algoritm si software de simulare in timp real pentru sistemul integrat al statiilor electrice Sibiu Sud si Alba Iulia – S.T. Sibiu,  destinat cresterii eficientei transportului energiei electrice” – program MENER 2001

· Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora:

o Rezultatele de cercetare, dezvoltare, inovare au fost valorificate in functie de tipul contractelor (contracte directe, lucrari finantate de la buget). In cadrul contractelor directe valorificarea s-a facut de catre beneficiarul lucrarii, iar in cazul contractelor finantate de la buget valorificarea s-a facut prin preluarea rezultatelor CDI la un potential fabricant sau utilizator, prin obtinerea de noi contracte care abordeaza obiectul contractului de cercetare, sau prin larga  diseminare in mediul industrial romanesc

o Realizarea de sisteme integrate de simulare pentru domeniul energetic contribuie la cresterea securităţii în alimentarea cu energie si are în vedere premiza ca unul din factorii de maxima importanta este calitatea si pregatirea profesionala a personalului de specialitate. In cazul centralelor de termoficare acest factor este cu atat mai important cu cat aceasta categorie de centrale functioneaza de cele mai multe ori doar in perioadele de iarna, personalul de exploatare fiind inactiv intervale mari de timp. Un obiectiv major al dezvoltari unor lucrari de acest gen este acela de a valorifica experienta existenta la nivelul fiecarui partener in parte si de a le integra in realizare de sisteme noi de mare complexitate avand la baza o componentă de sistem software performant adecvat tehnologiilor informatice utilizate in prezent

o Sistemele software sunt prevazute cu facilităţi legate de includerea în sistem a mai multor calculatoare care comunică în timp real astfel încât să permită efectuarea unor manevre simultane la diverse instalaţii tehnologice simulate

o Sistemele software permit efectuarea unor analize privind modul de evoluţie al parametrilor termocentralei/statiei electrice în urma manevrelor tehologice simulate şi eventual compararea lor cu regimuri etalon de funcţionare

o Sistemele sunt destinate pentru pregătirea şi antrenarea personalului de exploatare din domeniul energetic, dar şi pentru utilizarea în facultăţile de profil pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi

o Sistemele realizate au în vedere creşterea nivelului de pregătire şi implicit reducerea numarului de incidente şi avarii precum şi optimizarea exploatării centralelor electrice de termoficare, respectiv a statiilor electrice de transport sau distributie

o Prin realizarea acestor sisteme inteligente integrate s-a avut in vedere urmatoarele obiective:

1. creşterea competenţei tehnologice şi promovarea transferului de cunoştinţe şi tehnologii în domeniul energiei, în condiţii de calitate şi siguranţă în producerea şi alimentarea cu energie electrică şi termică

2. creşterea capacităţii sectorului de Tehnologie a Informaţiei în vederea susţinerii societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere, cu referire la sectorul energetic

3. soluţionarea unui aspect legat de problema socială a formării, perfecţionării profesionale, componentă a dezvoltării locale, regionale şi naţionale

4. creşterea competitivităţii şi creativităţii în domeniul energetic atât la nivel teoretic, prin construirea unui set de modele capabile să modeleze regimuri reale de funcţionare ale centralelor si statiilor electrice

· Situaţia financiară - datorii la bugetul de stat:    

Mikon Systems nu are datorii la Bugetul de Stat.

4. Criterii primare de performanţă punctaj

4.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate

cotate ISI 0 x 30

4.2. Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI 0 x 5

4.3. Citări în reviste de specialitate cotate ISI 0 x 5

4.4. Brevete de invenţie 0 x 30

4.5. Citari in reviste de specialitate cotate ISI 0 x 5

4.6. Produse, servicii, tehnologii rezultate din activităti de cercetare

bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii 0 x 15

Total punctaj cap. 4: 0

5. Indeplinirea criteriilor secundare de performanţa

5.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în alte reviste de specialitate,

fără cotaţie ISI 3 x 5

(lista lucrărilor publicate este atasata ca Anexa 5.1.)

5.2. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale 10 x 5

(lista comunicărilor ştinţifice este atasata ca Anexa 5.2)

5.3. Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii

şi planuri tehnice, noi sau perfecţionate, comandate

sau utilizate de beneficiar 58 x 5

(lista modelelor matematice, procedurilor, etc., este atasata ca Anexa 5.3)

5.4. Drepturi de autor protejate ORDA sau sisteme similare legale 4 x 2

(lista cu drepturile de autor ORDA este atasata ca Anexa 5.4)

Total punctaj cap. 5 : 363

6. Prestigiul professional

6.1. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI

(sau incluse în baze de date internaţionale) şi în colective

editoriale internaţionale 0 x 20

Nr.crt.     

Nume

Titlul revistei/editurii

6.2. Membri in colectivele de redacţie ale  revistelor recunoscute naţional

(din categoria B in clasificarea CNCSIS) 0 x 10

Nr.crt.     

Nume

Titlul revistei/editurii

6.3.  Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie 0 x 20

Nr.crt.     

Nume

Premiul

Anul

6.4. Premii naţionale (ale Academiei Române, CNCSIS, altele) 3 x 10

Nr.crt.

Nume

Premiul

Anul

1

Mikon Systems

Locul IV – Topul Firmelor Sector 6 2004 pentru Microîntreprinderi

2005

2

Mikon Systems

Locul VIII – Topul Firmelor Sector 6 2005 pentru Întreprinderi Mici

2006

3

Mikon Systems

Locul II – Topul Firmelor Sector 6 2006 pentru Microîntreprinderi

2007

6.5. Număr conducători de doctorat, membri ai unităţii de Cercetare 0 x 10

6.6. Număr de doctori,  membri ai unităţii de Cercetare 0 x 10

Total punctaj cap. 6 : 30

Total punctaj cap. 4+5+6 :    0 + 363 + 30 = 393

7. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face evaluarea (în perioada pentru care se face evaluarea):

Nr.crt.

Categorie

2005

2006

2007

Iul. 2008

TOTAL

7.1

Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri publice, respectiv private

-

-

-

-

-

7.2

Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din  fonduri publice, respectiv private

1/9600  RON

2/ 54800 RON

2/99400 RON

2/93750 RON

3/257550 RON

7.3

Activităţi economice

1016836 RON

1299200 RON

1492416 RON

968619 RON

4777071 RON

8. Resursa umană de cercetare (situaţia va fi prezentată pe ani si pe categorii, i.e. CSI, CSII, …., personal auxiliar)

8.1. Structura resurselor umane

2005

2006

2007

2008

Personal cu studii superioare angrenat in activitati de cercetare 

5

6

5

5

Total personal auxiliar de cercetare angajat.

1

2

2

2

2005

2006

2007

2008

Personal cu studii superioare angrenat in activitati de cercetare  CS (cercetator stiintific)

-

-

-

1

Personal cu studii superioare angrenat in activitati de cercetare  IDT III (inginer de dezvoltare tehnologica gr.III)

-

-

-

2

Personal cu studii superioare angrenat in activitati de cercetare  IDT (inginer de dezvoltare tehnologica)

-

-

-

2

8.2.. Număr de doctoranzi, masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare la data completării formularului:.  1 doctorand, 1 masterand

9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare

· Laboratoare de cercetare-dezvoltare:

Nu avem laboratoare de cercetare – dezvoltare

· Lista echipamentelor performante achiziţionate in ultimii zece ani

Nr.crt.

Echipamentul

Anul fabricaţiei

Valoarea

Sursa de finanţare a investiţiei

1.

Calculatoare

1999-2008

72440 (20 buc)

Surse proprii

2.

Licente

1999-2008

30664 (15 buc)

Surse proprii

3.

Imprimante/Copiatoare

1999-2008

4560 (5 buc)

Surse proprii

Director General                                                          Intocmit,

Mikon Systems,                                                           Director Operaţii

Constantin ALEXANDRU                                          Andrei GUSTI


Anexa 5.1.

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE

Nr.crt.

Denumire articol

Nume autori

Titlul revistei/editurii

1

Simulator pentru cazanul de 1035 t/h si instalaţii anexe, destinat instruirii cu mijloace moderne a operatorilor din exploatare

Andrei Gusti  - Mikon Systems

Mărioara Itoafă – ISPE

Magdalena Pană – Siemens România

Ioan Arsenie Badea – Simod

Radu Teacă - ANRE

Buletinul ISPE

2004/1

2

Software de simulare pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului de exploatare din staţiile electrice ale S.T. Sibiu

Ludmila Ţânţăreanu - ISPE

Mărioara Itoafă – ISPE

Rita Drăgan – ISPE

Constantin Alexandru – Mikon Systems

Dan Fofiu – S.T. Sibiu

Buletinul ISPE

2004/2

3

Software de simulare pentru trei staţii electrice interconectate la S.T.Timişoara

Ludmila Ţânţăreanu - ISPE

Mărioara Itoafă – ISPE

Constantin Alexandru – Mikon Systems

Andrei Gusti – Mikon Systems

Nicolae Chiosa – S.T.Timişoara

Lucian Dan Popa – S.T.Timişoara

Buletinul ISPE

2006


Anexa 5.2.

LISTA COMUNICĂRILOR ŞTIINŢIFICE

Nr.crt.

Denumire articol -Referenţi

Denumire Conferinţă/Simpozion

Anul

1

Complex monitoring systems for industrial processes using Labview

Referenti:

Constantin Alexandru – Mikon Systems Andrei Gusti -– Mikon Systems

Dragos Brezoi – Mikon Systems

REV 2005 – Remote Engineering Virtual Instrumentation -  Brasov 2005

2005

2

Modalitati de tratarea a situatiilor reale de lucru din statiile electrice prin intermediul simulatoarelor de manevre

Referenti:

Constantin Alexandru – Mikon Systems Cristian Patrulea – Mikon Systems

Andrei Gusti – Mikon Systems

Dragos Brezoi – Mikon Systems

SIG 2005 - Siguranţa în Funcţionare a Sistemului Energetic - Sinaia 2005

2005

3

Software de simulare pentru trei statii electrice interconectate la S.T. Timisoara

Referenti:

Ludmila Tantareanu – ISPE

Itoafa Marioara – ISPE

Constantin Alexandru – Mikon Systems Andrei Gusti – Mikon Systems

Nicolae Chiosa – ST Timisoara

Lucian Popa – ST Timisoara

PSC 2005 – Conferinţa Internaţională de Energetică - Timisoara 2005

2005

4

Simularea functionarii in timp real a echipamentelor si instalatiilor din statiile electrice de 400kv si 220 kv, precum si studierea comportarii acestora in vederea pregatirii personalului de specialitate

Referenţi:

Ludmila Ţânţăreanu –ISPE

Marioara Itoafa – ISPE

Constantin Alexandru – Mikon Systems Andrei Gusti – Mikon Systems

FOREN 2006 – Region Energy Forum - Neptun 2006

2006

5

Modelarea şi simularea în timp real a proceselor energetice specifice cazanului de 1035 t/h şi a instalaţiilor anexe – Poster

Referenţi:

Ion Petre Bors – ISPE

Mărioara Itoafă – ISPE

Andrei Gusti – Mikon Systems

Radu Teacă - ANRE

FOREN 2006 – Region Energy Forum - Neptun 2006

2006

6

Sistem informatic de instruire a personalului prin interconectarea la distanta a posturilor de lucru operator din cadrul statiilor electrice ale S.T. Timisoara

Referenţi:

Ludmila Ţânţăreanu – ISPE

Marioara Itoafa – ISPE

Constantin Alexandru – Mikon Systems

Andrei Gusti- Mikon Systems

Dragos Brezoi – Mikon Systems

Nicolae Chiosa – ST Timisoara

Lucian Popa – ST Timisoara

SIE 2006 - Simpozion Naţional de Informatica şi Telecomunicaţii în Energetică - Sinaia 2006

2006

7

The use of matrix methods for multiple simultaneous faults calculation in the power transmission / distribution networks

Referenţi:

Stelian Alexandru Gal -SN Transelectrica

Adrian Vizireanu - S.C. Herbing S.R.L

Eugeniu Potolea - UPB

Constantin Alexandru - Mikon Systems

Basarab Guzun - UPB

WESC 2006 – World Energy System Conference - Torino 2006

2006

8

Sisteme de inginerie cu aplicare in modelarea tehnologica si formarea personalului energetic

Referenţi:

Gheorghe Lăzăroiu – UPB

Ioan Arsenie Badea – SIMOD

Vântu Vasile – CE Rovinari

Ludmila Ţânţăreanu – ISPE

Marioara Itoafa – ISPE

Constantin Alexandru – Mikon Systems Andrei Gusti – Mikon Systems

Radu Teacă - ANRE

CNEE 2007 - Conferinta Nationala si Expozitia de Energetica - Sinaia 2007

2007

9

Rezultate în exploatarea simulatorului cazanului de abur de 1035 t/h la S.C. Complexul Energetic Rovinari

Referenţi:

Bârlete Ion – CE Rovinari

Emil Mihai – CE Rovinari

Ioan Arsenie Badea – Simod

Andrei Gusti – Mikon Systems

Marioara Itoafa – ISPE

Radu Teacă - ANRE

CNEE 2007 - Conferinta Nationala si Expozitia de Energetica - Sinaia 2007

2007

10

Rezultate in exploatarea sistemului integrat de instruire a personalului in cadrul S.T. Timisoara prin interconectarea la distanta a posturilor de lucru operator si instructor

Referenţi:

Nicolae Chiosa – ST Timisoara

Lucian Dan Popa – ST Timisoara

Marioara Itoafa – ISPE

Constantin Alexandru – Mikon Systems

Andrei Gusti – Mikon Systems

FOREN 2008 – Forumul Regional al Energiei - Neptun 2008

2008

 

 

Anexa 5.3.

LISTA MODELELOR, PROCEDURILOR, METODOLOGII, ETC.

Nr.crt.

Denumire model, procedura

Denumire lucrare care implementeaza

Numar de modele/proceduri

1

Model matematic pentru calculul de curenti si tensiuni, prin metode matriceale, in retelele electrice de transport si distributie, in conditii normale de operare si in conditii de defecte multiple

- Elaborare programe de simulare şi testare pentru modernizare simulator de manevre pentru staţii electrice ale S.T. Timişoara - Realizarea şi implementarea protecţiilor numerice, precum şi a unui sistem de teleconferinţă între posturile de lucru

- Simulator de manevre pentru staţiile electrice de 400 kV şi 220 kV

2

2

Model matematic pentru echipamentul multifunctional de protectie a liniilor de alimentare de c.c. echipate cu intreruptoare ultrarapide

Echipament multifunctional de protectie a liniilor de alimentare de c.c. echipate cu intreruptoare ultrarapide

1

3

Modele matematice de calcul a actionarilor, semnalizarilor si protectiilor aferente turbo-generatorului de 330 MW si instalatiilor anexe ale acesteia

Sistem de inginerie inteligenta pentru blocurile energetice de putere mare (SIIBE)

20

4

Modele matematice de calcul a actionarilor, semnalizarilor si protectiilor aferente grupului de 50 MW (cazan, turbina, generator si  instalatiilor anexe ale acestora)

Sistem integrat inteligent pentru cresterea securitatii in alimentarea cu energie electrica si termica (SICSE)

35


Anexa 5.4.

LISTA CU DREPTURILE DE AUTOR ORDA

Nr.crt.

Denumire Program

Tip Program

Cod Program

1

Aplicaţie SCADA pentru sistemul de măsură pe contur al CET PALAS

Aplicaţie utilitară

120600001

2

Aplicaţie pentru determinarea consumurilor specifice pentru grupurile energetice de 50 MW

Aplicaţie utilitară

120600002

3

MKN 4.0 Sistem Client-Server pentru monitorizare parametrii tehnologici

Sistem operare

120600003

4

MEDKON 1.0 Sistem Client-Server pentru monitorizare parametrii mediu

Aplicaţie utilitară

120600004